Zavádíme a auditujeme systémy managementu dle norem  ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Od roku 2007  poskytujeme služby koordinátora BOZP
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
Firma poskytuje své služby klientům
po celém území České republiky