Jak správně vybírat roušku nebo jiný ochranný prostředek?

Roušky, stejně jako respirátory, ochranné masky a polomasky, spadají do skupiny pomůcek na pasivní ochranu dýchacích cest. To znamená, že dýchat vzduch přes jejich ochranné bariéry musíte sami a je třeba, aby v okolí bylo dost kyslíku. Tyto ochranné pomůcky brání vdechování škodlivých látek, ať už se jedná o prach, viry, bakterie nebo třeba plísně. Liší se zejména stupněm ochrany, kterou poskytují.  

Ochranný prostředek volte podle toho, kdo a pro jaký účel jej bude nosit. Vezměte v úvahu koncentraci a druh látek, před kterými má rouška nebo jiný prostředek nositele chránit.  Pomůcka, která zvládne zachytit prachové částice, nemusí stačit na viry nebo bakterie.  Vedle roušek máte na výběr ještě také respirátory, masky a polomasky, které se pak podle účinnosti dělí do filtračních tříd.  

 

Rozdíl mezi rouškou a respirátorem

 

Stejně jako veřejnost často nesprávně pro roušku používá název ústenka, zaměňuje také roušku často s respirátorem. Jedná se však o ochranné pomůcky s jiným účelem. Rouška zabraňuje zejména přenosu viru či bakterií z nemocného na jeho okolí. Pokud by nakažený člověk použil respirátor, může své okolí dokonce ohrozit. Respirátor je totiž  filtrační polomaska, která chrání zdravé lidi před onemocněním.  Dýchací orgány chrání před prachem, kouřem a kapénkami, nechrání však před párou a plynem. Viry se však šíří právě v podobě kapének. Pokud máte respirátor s výdechovým ventilem a chodíte s ním mezi lidi, dejte si přes něj i roušku. Respirátor chrání pouze vás, ale z výdechového ventilu můžete šířit vir do svého okolí!

 

třídy respirátorů - čím se liší?

 

Respirátory se skládají ze samotné masky a dále z různých filtračních materiálů. Respirátory se dle účinnosti dělí na tři třídy FFP (filtering face piece), které poskytují ochranu pro různé koncentrace a typy škodlivin. 

 

Třída FFP1 poskytuje nejnižší stupeň ochrany a  filtruje minimálně 80 % pevných částic ve vzduchu až do velikosti 0,6 μm. Používá se zejména ve stavebnictví a potravinářství, tedy v průmyslech, kde se neočekávají toxické prachy a aerosoly. Slouží také na ochranu veřejnosti, podobně jako roušky. 

 

Třída FFP2 poskytuje střední stupeň ochrany proti pevným a kapalným zdraví škodlivým prachům, kouřům, aerosolům a fibrogenním látkám. Zachycují minimálně 94 % pevných částic ve vzduchu až do velikosti 0,6 μm. Používají je zdravotníci, kteří nejsou vystaveni aerosolům. 

 

Třída FFP3 představuje nejvyšší stupeň ochrany proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům. Filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie a spory hub. Zachycují minimálně 99 % pevných částic nacházejících se ve vzduchu až do velikosti 0,6 μm. Potřebují je zdravotníci, kteří jsou vystaveni aerosolům, tedy pracovníci oddělení ARO, JIP, akutní péče, ventilované péče, stomatologové a další.