Správné použití polomasky Respira Compact

Polomaska Respira Compact je ambiciózním nováčkem na poli ochranných prostředků. Univerzální použití, lehkost, pocit pohodlí při nošení a zejména vysoká účinnost a spolehlivost i v extrémně rizikovém prostředí, to vše stojí za úspěchem českého patentu, jehož výroba probíhá z větší části v Českém Jiřetíně. Polomaska chrání před širokým spektrem škodlivých látek i před virovou nákazou. Podívejte se s námi, jak ji správně používat, aby ochránila i zdraví Vás nebo Vašeho personálu.  

Dvojí úroveň ochrany

Úroveň ochrany, kterou polomaska poskytuje, záleží na zvoleném vyměnitelném filtru. Ty Nanologix vyrábí ve dvou verzích, odpovídajících jednotlivým ochranným třídám. Oba typy filtrů jsou tzv. částicové, chrání proto před bakteriemi, prachem, hrubými nečistotami a nebezpečnými pevnými a kapalnými částicemi, filtr P3 navíc i před viry, škodlivými aerosoly nebo radioaktivními částicemi. Filtry Nanologix Respira nechrání před plynným znečištěním (polomaska Respira Compact neslouží jako plynová maska).   

Filtr Nanologix Respira Nano-Perfection je certifikován v ochranné třídě P2 R, svými vlastnostmi ale standardy této třídy dalece převyšuje a s certifikovaným záchytem 99 % nabízí dokonce ještě účinnější ochranu, než mnohé respirátory třídy FFP3. Jeho výhodou je také konstrukce bez výdechového ventilu, díky čemuž již není třeba přes respirátor nosit roušku. Filtrován je vdechovaný i vydechovaný vzduch, a chráněn je tak nejen nositel polomasky, ale i jeho okolí.     

Filtr Nanologix Respira Perfection P3 R nabízí ještě vyšší úroveň ochrany nositele a certifikovaný záchyt až 99,99 % částic. Je určen do vysoce rizikového prostředí, např. při kontaktu s nakaženým pacientem nebo při pobytu v prostředí, kontaminovaném zdraví ohrožujícími látkami. Jeho konstrukce obsahuje výdechový ventil, doporučujeme přes něj proto nosit speciální textilní krytku, která je pro tyto účely určena. 

Použití polomasky

Polomasku Nanologix Respira Compact nasaďte na obličej a přitáhněte za pomoci 4 pružných pásků tak, aby lícnice polomasky přilnula ke tváři a byla zajištěna dokonalá těsnost. Vyjměte kruhový filtr z obalu, našroubujte na kruhový závit polomasky a mírně dotáhněte. 

Životnost filtrů Nanologix Respira

Přesné stanovení lhůty životnosti, resp. doby použitelnosti filtrů, je určeno mnoha faktory a nelze jej definovat obecně. Životnost filtru je ovlivněna mnoha okolnostmi, jako např. meteorologickými podmínkami místního ovzduší (teplota a vlhkost) nebo koncentrací a vlastnostmi znečišťující látky, před kterou má filtr (resp. respirátor) chránit. Životnost také ovlivňuje intenzita, s jakou uživatel dýchá, a podmínky skladování filtrů.

Při používání nano-filtrů postupně narůstá dýchací odpor v důsledku zanesení filtračního materiálu částicemi (prachem). Ke zvýšení dýchacího odporu ale může dojít také v důsledku používání filtru ve vlhkém prostředí. U ochranných pomůcek, pracujících pod tlakem (polomasky, celoobličejové masky) se obecně udává, že konce životnosti filtru je dosaženo v momentě, v němž se dýchací odpor zvýší natolik, že je již další použití ochranného prostředku nepohodlné.

Doporučená doba užívání, resp. deklarovaná orientační životnost filtrů řady Respira je při použití v těžkém průmyslu přibližně 1 pracovní směna, ve zdravotnictví 1 pracovní směna nebo do možné kontaminace. 

POZOR: Při použití filtru pro ochranu před život ohrožujícími látkami či znečištěním, jako jsou radioaktivní částice, bakterie a viry, doporučujeme vždy pouze jednorázové použití!

Údržba a dezinfekce

Polomaska Respira Compact je určena k dlouhodobému použití a její tělo je vyrobeno z odolného zdravotnického silikonu, díky čemuž je údržba nenáročná. Polomasku je možné díky vysoké odolnosti proti chemikáliím a stárnutí materiálu dezinfikovat i sterilizovat. V rámci běžné údržby doporučujeme čistit polomasku za pomoci prostředků na bázi alkoholu, lze ji také sterilizovat UV zářením, ozonem nebo teplem (do 80 °C).

Výměnné filtry řady Nanologix Respira jsou jednorázové a je možné sterilizovat pouze za použití speciálních technologií a postupů - UV, ozonem, teplotou do 80 °C, ponořením do lihové dezinfekční lázně nebo postřikem (před dalším použitím ale musí být filtrační materiál dokonale vysušený). Při nesprávně provedené dezinfekci či sterilizaci filtrů řady Nanologix Respira může však dojít k poškození nanovlákenného materiálu a snížení jeho účinnosti, proto sterilizaci filtrů v domácích podmínkách nedoporučujeme a nelze na ně v takovém případě uplatnit záruku.

Upínací spony, sloužící k dotažení polomasky a zajištění lepší těsnosti, jsou tímto tlakem logicky namáhány, což může po čase vést k jejich uvolnění. V takovém případě je nutné tyto upínací spony vyměnit za nové. Balení náhradních spon k polomasce Respira Compact je možné rovněž zakoupit v našem e-shopu.

Skladování

Polomasky Nanologix Respira Compact je možné skladovat dlouhodobě, a to i v balení o minimálních rozměrech - díky pružnosti materiálu se polomaska ani při dlouhodobém skladování nedeformuje. Při dodržení správných skladovacích podmínek materiál prakticky nedegraduje, a po vytažení z obalu polomaska okamžitě znovu nabude svůj tvar a je připravena k použití.

Polomasky Respira Compact skladujte v prostorách s vlhkostí 0-95 % Rh a při teplotách v rozmezí od -10°C do +50°C. Skladovací prostor nesmí být kontaminován škodlivinami.

Pro ukládání a zároveň pohodlné nošení polomasky jakožto součásti pracovního oděvu doporučujeme zakoupit SafetyBoxy Nanologix, dostupné v menší verzi (pro uložení polomasky a 1 filtru) nebo ve větší verzi (pro uložení polomasky a až 2 filtrů). SafetyBoxy jsou zpevněné textilní boxy s praktickými klipy, které usnadňují připnutí na pásek a umožňují mít polomasku stále u sebe, připravenou k okamžitému použití. 

Bezpečnostní zásady a omezení

Uživatel polomasky je povinen znát druh kontaminace a její koncentraci v okolním ovzduší. Nepoužívejte polomasku Respira Compact jako ochranu před látkami, jejichž povahu či koncentraci neznáte. Do konstrukce polomasky či filtrů nikdy nezasahujte a nijak je neupravujte, používejte vždy pouze originální příslušenství Nanologix. Nepoužívejte polomasku v prostředí s nebezpečím výbuchu a v ovzduší obsahujícím méně než 17 % kyslíku. Nano-materiál, použitý ve filtrech, je hořlavý, proto nedoporučujeme použití v blízkosti otevřeného ohně. V případě, že dojde k poškození filtru nebo polomasky, nastanou obtíže při dýchání, zvýšený dýchací odpor, nevolnost či jiné potíže, opusťte neprodleně kontaminovaný prostor.

Příslušenství

Ke zvýšení Vaší bezpečnosti mohou přispět také další produkty z nabídky Nanologix. Většina z nich je kompatibilní pro nošení v kombinaci právě s polomaskou Respira Compact. Patří k nim např. ochranný štít Cover-One Nanologix nebo ochranné brýle Revision. V našem sortimentu najdete i ochranné obleky.